Skythinos z Teu

Poslední aktualizace:  14. 1. 02

Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Provizorium
 

Tento raně klasický Iónský lyrik se vyznamenal tím, že přebásnil Hérakleitovy myšlenky.

Z jeho básně "O Přirozenosti" (Peri fyseós, O přírodě) se zachovalo pár zlomků, které novodobá ediční tradice řadí tu mezi řeckou lyriku, tu mezi "imitace a falsa" (zlomky C) Hérakleita.
Zatím tady uvádíme jenom tyto odkazy na hérakleitovský zlomek
C 3.

O Skythinovi
 

Skythinos z Teu, Iamboi peri fyseós (Jamby o přirozenosti) u Plútarcha
 

Skythinos z Teu, Iamboi peri fyseós u Stobaia
 

Skythinos z Teu, Iamboi peri fyseós u Stobaia podle Westova čtení
 

 


Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz