Zpátky na Obecné věci k předsokratikům
Zpátky na titulní stránku Předsokratici, odkud je přístup k jednotlivým autorům
Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz

Uvedení do předsokratického myšlení

(ve stavu zrodu)

Proč se zabývat předsokratiky  (.RTF)

Konkrétnosti:

     Časová synopse,
     
Mapa předsokratiků (geograficky) - .RTF,
     
Základní historické a doxografické údaje k jednotlilvým předsokratikům - .RTF

Myšlení archaického Řecka - aneb co bylo před

Ostatní - aneb co bylo kolem

Jak se nám zachovali - aneb citáty, parafráze, referáty a drby

Kdo se už předsokratiky zabýval a co z toho vzešlo

Otázka žánru předoskratovských vyjádření

Základní výrazy archaického myšlení:

     přirozenost,   počátek,   živly,   prvky,   část,   celek,   kosmos,   harmonie,

     protiklady,   mez,   neomezené,   rovnováha,   cykličnost,   jedno,   logos,   počet,

     jsoucno,   pravda,   mysl,   duše,   bůh,   osud,   člověk

Charakter jednotlivých „škol":

     Sedm mudrců,   Miléťané a jejich dědictví,   Pýthagorejci staré doby,   Hérakleitos,

     Xenofanés a eleaté,   Empedoklés,   Anaxagorás a jeho žáci,

     Démokritos a atomismus,   Sofisté

(Výklady jednotlivých autorů jsou pak v jejich příslušných rubrikách.)

Literatura  (.RTF)


Zpátky na Obecné věci k předsokratikům
Zpátky na titulní stránku Předsokratici, odkud je přístup k jednotlivým autorům
Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz