Za posledních dvacet let se mně podařilo - aspoň si myslím - nějak rozluštit, o co a jak Hérakleitovi jde. Několikrát jsem to vykládal ve škole (FF UK i jinde) a vydal jsem předběžný překlad z poznámkami: Hérakleitos - Řeč o povaze bytí, Praha, Herrmann a synové, 1993.

   Jenže pak se díky přátelům ukázalo, že je tam spousta chyb a nedůsledností. Výsledkem důkladné předělávky je zatím 800 stran, které obsahují český i řecký text zlomků Hérakleitovy řeči, údaje o zachování a podobě textu - a hlavně podrobný výklad všech jednotlivých zlomků, výklad Hérakleitova stylu myšlení a rozličné poznámky. V současné době (listopad 2001) je to snad skoro hotové. Možná se to podaří u tohoto samého nakladatele vydat.

   Z "pracovny" postupně vyčleňuji některé hotové věci - a pokud se týkají Hérakleita, tak je dávám právě sem. Povaha Hérakleitova textu přímo láká k hypertextovému provazování a k navěšování poznámek. Vzníká tady taková pracovní verze, která umožňuje procházet různými smyčkami významů, takže se k témuž místu textu člověk příště dostane v jiné souvislosti. Navíc to umožňuje efektivní vyhledávání. Ještě uvážím, jak to všechno provést. Nejspíštak, že do té doby, než to vyjde jako kniha, tak tady budou pracovní verze. Potom tady budou taky  další rejstříky, poznámky, errata, obrázky apod.

 

                                                                                               Zdeněk Kratochvíl