Ukázka českého překladu Hérakleitvých zlomků

Zlomky B 1 až B 21 v číslování Diels-Kranz
(z celkového počtu 144 zlomků)


 

 

B 1

(Kahn I)
 

1

Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé,

 

jak předtím než ji slyšeli,

3

tak poté, co uslyší prvně.

 

Ačkoliv se všechno děje podle této řeči,

5

podobají se nezkušeným,

 

když zakoušejí taková slova i díla,

7

jak je já vykládám,

 

když každé rozlišuji podle přirozenosti,

9

a ukazuji, jak to s nimi je.

 

Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí,

11

tak jako zapomínají, co činí, když spí.


 

B 2

(Kahn III)
 

1

[Pročež Hérakleitos výslovně poukazuje na to,

 

že všechno konáme a myslíme díky účasti na božské řeči,

3

když krátce poté ještě připojuje:]

 

Proto je třeba následovat to společné.

5

[‘xynos’ je totiž ‹iónsky› ‘společný’]

 

Ačkoliv je řeč společná,

7

žijí běžní lidé tak, jako kdyby měli své vlastní vědomí.


 

B 3

(Kahn XLVII)
 

1

[Hérakleitos říká, že Slunce má]

 

šířku lidského chodidla.


 

B 4

(Kahn App. I)
 

1

[Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla,

 

pokládali bychom voly za šťastné,

3

když najdou k žrádlu vikev.]


 

B 5

(Kahn CXVII)
 

1

Očišťují se marně krví jsouce poskvrněni,

 

jakoby se někdo, kdo vstoupil do bláta, omýval blátem.

3

Zdálo by se, že šílí, kdyby si nějaký člověk všimnul, že si počíná takto.

 

A oni se modlí k těmto sochám,

5

jako kdyby si někdo povídal s domy,

 

a nepoznával, co jsou bohové a héroové zač.


 

B 6

(Kahn XLVIIIA)
 

1

[Je zřejmé, že i] Slunce je [nejen]

 

každý den nové, [jak říká Hérakleitos,]

3

[ale že je ustavičně vždy nové.]


 

B 7

(Kahn CXII)
 

1

Pokud by se všechny věci staly dýmem,

 

nozdry by je rozpoznaly.


 

B 8

(Kahn LXXV)
 

1

Protikladné je shodné.

 

Z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie,

3

a všechno vzniká sporem.


 

B 9

(Kahn LXXI)
 

1

Oslové by si vybrali spíše podestýlku nežli zlato.


 

B 10

(Kahn CXXIV)
 

1

Spojitosti -

 

celé a necelé, shodné a neshodné,

3

souzvučné a nesouzvučné,

 

a ze všeho jedno, a z jednoho vše.


 

B 11

(Kahn LXXVI)
 

1

Vše, co leze, se pase pod bičem.


 

B 12

(Kahn L, CXIIIB)
 

1

[Zénón ‹ z Kitia › o duši říká, že je vnímatelným výparem,

 

stejně jako Hérakleitos.

3

Ten totiž chtěl dát najevo, že když se duše vypařují,

 

vždy se stávají duchovními,

5

a proto je přirovnal k řekám, řka:]

 

Na ty, kdo vstupují do týchž řek,

7

se valí jiné a jiné vody;

 

avšak i duše se z té vlhkosti vypařují.


 

B 13

(Kahn LXXII)
 

1

[A na způsob prasete se s oblibou povaluje v bahně.]


 

B 14

(Kahn CXV = jen závěr)
 

1

[Komu věští Hérakleitos z Efesu?]

 

Tulákům noci:

3

mágům, bakchům,

 

lénám, mystům;

5

[hrozí jim tím, co bude po smrti, věští jim oheň.]

 

Jsou [totiž] bezbožně zasvěcováni do mystérií obvyklých u lidí.


 

B 15

(Kahn CXVI)
 

1

[Mystickou připomínkou tohoto zážitku jsou fally,

 

které se po obcích pozvedávají Dionýsovi na počest.]

3

Kdyby to nebylo Dionýsovi,

 

pro kterého konají průvod a zpívají píseň pro pohlaví,

5

zaměstnávali by se nanejvýš nestydatými věcmi [, říká Hérakleitos];

 

Hádés a Dionýsos je však tentýž,

7

kterému šílí a běsní.

 

[Ne tolik kvůli opilosti těla, řekl bych,

9

jako kvůli zavrženíhodné hierofanii bezuzdnosti.]


 

B 16

(Kahn CXXII)
 

1

Jak by se mohl někdo skrýt tomu, co nikdy nezapadá?


 

B 17

(Kahn IV)
 

1

Běžní lidé si neuvědomují věci takové, v jaké na ně narazí;

 

nepoznávají je ani tehdy, když se o nich poučí;

3

ale jim samotným se zdají.


 

B 18

(Kahn VII)
 

1

Nemá-li naději v beznadějné, nenalezne to,

 

neboť je to nevypátratelné a nepřístupné.


 

B 19

(Kahn XVII)
 

1

[Hérakleitos, káraje jakési lidi, že jsou nevěřící, říká:]

 

Nejsou schopni naslouchat ani mluvit.


 

B 20

(Kahn XCVIII)
 

1

Narodili se, chtějí žít a mít úděly smrti,

 

ale ještě více odpočívat,

3

a zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti.


 

B 21

(Kahn LXXXIX)
 

1

Když bdíme, je cokoliv vidíme, smrt;

 

když spíme, je cokoliv vidíme, spánek.

5

probuzený se dotýká spícího.